Genealogie Werkbalk

Download waarschuwing

Let op: de Genealogie Werkbalk maakt gebruik van installatie software van een derde partij die tijdens de installatie extra producten probeert te slijten. Installatie van die componten is niet noodzakelijk voor de werking van de software. Lees de schermen tijdens de installatie goed om u ervan te vergewissen wat er wordt gevraagd. Bij de 'aanbiedingen' van extra producten kunt u gewoon op de 'Decline' knop klikken of de 'Skip All' knop (zie afbeelding hieronder).