genealogiewerkbalk

Scans bij FamilySearch van aktes uit Dongjum uit het jaar 1746