genealogiewerkbalk

Scans bij FamilySearch van doop- en geboorteregisters uit Angerlo uit het jaar 1786