genealogiewerkbalk

Scans bij FamilySearch van doop- en geboorteregisters uit Durgerdam uit het jaar 1779