genealogiewerkbalk

Scans bij FamilySearch van trouw- en huwelijksregisters uit Dantumadeel uit het jaar 1806