genealogiewerkbalk

Scans bij FamilySearch van trouw- en huwelijksregisters uit Dantumawoude uit het jaar 1806