genealogiewerkbalk

Scans bij FamilySearch van trouw- en huwelijksregisters uit Oostdongeradeel uit het jaar 1823