genealogiewerkbalk

Scans bij FamilySearch van doop- en geboorteregisters uit Akkrum uit het jaar 1708