genealogiewerkbalk

Scans bij FamilySearch van doop- en geboorteregisters uit Haskerland uit het jaar 1817