genealogiewerkbalk

Scans bij FamilySearch van doop- en geboorteregisters uit Schoterland uit het jaar 1814