genealogiewerkbalk

Vraag/antwoord » Hoe kan de Genealogie Werkbalk gratis blijven?

De Genealogie Werkbalk is een initiatief van Bob Coret. Als u de Genealogie Werkbalk financieel wilt steunen dan wordt een donatie zeer op prijs gesteld. Donaties worden gebruikt voor de ontwikkeling, het onderhoud en de hosting.

Wilt u een donatie doen dan kunt u deze overmaken op bankrekeningnummer NL28ABNA0515538566 ten name van B. Coret te Den Haag onder vermelding van "donatie genealogie werkbalk"


Terug naar lijst met veelgestelde vragen

Doorzoek alle vragen en antwoorden